นักท่องเที่ยวจีน แห่ถ่ายภาพและให้อาหารฝูงนกพิราบ บริเวณลานท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้นกพิราบมารวมกันจำนวนมาก ขณะที่ชาวบ้านหวั่นนกแพร่เชื้อ "คริปโตคอกโคสิส" ช่วงฤดูหนาว

บริเวณลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ แลนด์มาร์คท่องเที่ยวกลางเมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ชาวจีน พากันไปถ่ายภาพกับฝูงนกพิราบ พร้อมสัมผัสกับตัวนก และเหยียบย่ำมูลนก ขณะเดียวกัน ยังมีการใช้อาหารไปโปรยล่อนกพิราบ ให้มารวมฝูงเพื่อถ่ายภาพ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกพิราบ ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมากบนลานท่าแพ

ทำให้คนเชียงใหม่ส่วนหนึ่ง เกรงว่า อากาศที่หนาวเย็น จะทำให้นกพิราบเหล่านี้ นำเชื้อโรคต่าง ๆ แพร่ระบาดสู่คน โดยเฉพาะเชื้อคริปโตคอกโคสิส (Cryptococcus ) ที่สามารถติดต่อสู่คนได้ โดยการสัมผัสมูลนก หรือการหายใจและสูดดมเชื้อเข้าไป จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องกันด้วย

ส่วนมาตรการป้องกันการเพิ่มจำนวนประชากรนกพิราบ เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังคงประกาศให้ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เป็น "เขตรำคาญ" เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ร่วมกับ พ.ร.บ.สาธารณสุข และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

ห้ามจำหน่ายและให้อาหารกับนกพิราบ หากใครฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 3 เดือน หรือ ปรับ 2 หมื่น 5 พันบาททันที พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เทศกิจมาประจำตลอดทั้งวัน เพื่อป้องปรามและจับกุมผู้ฝ่าผืน

 ผวาฝูงนกพิราบลานท่าแพแพร่เชื้อคริปโตคอกโคสิสช่วงฤดูหนาว