รมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อหารือแนวทางประกันรายได้ แก้ปัญหาหนี้สินของชาวนา

วันที่ 17 ส.ค. 2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ จำนวนกว่า 500 ราย ซึ่งเป็นนโยบายตั้งแต่ตอนหาเสียงเรื่องการประกันราคาข้าว

เนื่องจากที่ผ่านมาในพื้นที่ดังกล่าว เจอกับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมามาก แต่สหกรณ์มีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถรวบรวมผลผลิตได้ จึงถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบด้านราคา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงเป็นหนี้เป็นสินเพราะราคาขายไม่คุ้มทุน

โดยนายจุรินทร์ อธิบายให้พี่น้องเกษตรกรฟังว่า นโยบายรัฐบาลเรื่องการประกันรายได้ให้กับชาวนา จะร่วมประชุม 3 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงคลัง, กระทรวงพาณิชน์ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งแนวทางที่ช่วยเหลือจะช่วยให้ชาวนามีรายได้ 2 ทาง คือ รายได้จากการขายข้าว ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพข้าวที่ได้ และอีกทางคือเงินส่วนต่างระหว่างราคาที่ขายได้กับราคากลางในท้องตลาด โดยวันนี้จะนำข้อสรุปเรื่องราคาประกันและมาตรการหารือ 3 ฝ่าย เข้าสู่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จากนั้นจะเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

สำหรับ จ.ปทุมธานี มีพื้นที่การปลูกข้าวกว่า 270,000 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าว กข 43, ข้าวหอมปทุมธานี และข้าวขาวคัดพิเศษ และได้ขอจดสิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมปทุมธานีและกล้วยหอม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ถือว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพของประเทศไทยอีกพื้นที่หนึ่ง

รมว.พาณิชย์ พบชาวนา จ.ปทุมธานี หารือแผนประกันราคาข้าว