ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งฉีดวัคซีน พร้อมส่งสุนัขติดเชื้อเข้ากักกันศูนย์พักพิงชั่วคราว

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดให้ 8 อำเภอ เป็นพื้นที่โรคระบาดพิษสุนัขบ้าชั่วคราว ประกอบด้วย อำเภอกุฉินารายณ์ / อ.กมลาไสย / อ.ดอนจาน / อ.เมือง / อ.ยางตลาด / อ.นาคู / อ.ร่องคำ / และอำเภอนามน

ล่าสุด พบสุนัขสายพันธุ์ต่างๆจำนวน 40 ตัว จากบ้านนาขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด มีเชื้อพิษสุนัขบ้า จึงทำการจับเพื่อส่งไปยังสถานกักกัน ที่ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดนครพนมต่อไป

นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ บอกว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ในรัศมี 1-5 กิโลเมตร จากจุดที่พบเชื้อ ซึ่งสุนัขและแมวทุกตัวต้องฉีดวัคซีน นอกจากนี้ จะเร่งฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้ง 18 อำเภอ โดยคาดว่า จะสามารถฉีดครอบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้

ส่วนที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิจิตร ประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนมาก ซึ่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เปิดเผยว่า ปัจจุบันวัคซีนเริ่มขาดตลาดและมีราคาแพงขึ้น จึงทำให้ไม่พียงพอ

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เริ่มพบมีสุนัขและแมวต้องสงสัยตายอย่างไม่ทราบสาเหตุ และสงสัยว่า จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม พร้อมประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร

ขณะที่ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ตรวจพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม โดยได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว

ส่งสุนัขติดเชื้อกว่า 40 ตัวเข้าด่านกักกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์