ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เนื่องจากพบว่า มีสุนัขติดเชื้อแล้วหลายตัว รวมทั้งยังมีสุนัขบ้าไล่กัดสุนัขเลี้ยงไปแล้วถึง 6 ตัว

ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเจ้าหน้าที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่หมู่ 9 บ้านหนองน้ำขาว ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยตั้งเป้าฉีดให้ครบทุกตัวในหมู่บ้าน เนื่องจากเกิดเหตุสุนัขเลี้ยงในพื้นที่นี้ ถูกสุนัขบ้าจากต่างถิ่นกัดถึง 6 ตัว

และเมื่อสัปดาห์ก่อน ผลการตรวจเชื้อพิษสุนัขบ้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ส่งไปตรวจ พบว่า ติดเชื้อสุนัขบ้าจริงถึง 4 ตัว ทำให้ต้องเร่งระดมฉีดวัคซีนเป็นการด่วน เพราะถือว่า เป็นเขตพื้นที่มี่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว

โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำวัคซีนมาฉีดถึง 1 พันโดส โดยมีชาวบ้านนำสุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนกันที่ศาลาประจำหมู่บ้านกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ ต้องนำวัคซีนไปฉีดให้ถึงบ้าน เนื่องจากไม่สามารถขนย้ายสัตว์เลี้ยงมาได้ เพราะเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมาก บางบ้านเลี้ยงสุนัขไว้ถึง 25 ตัว และไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลย

ระดมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า หลังพบเชื้อหมาบ้า 4 ตัว  และแพร่กระจายสู่สุนัขถูกกัด