อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ตรวจเข้มบุคคลเข้าออก เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม และก่อการร้าย โดยนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

นาย ธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ตำรวจ สภ.ปาย / และ ทหาร จากสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17

เข้าตรวจค้นบุคคลเข้าออก ปาย–เชียงใหม่ บริเวณจุดตรวจความมั่นคงด่านแม่ยะ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย

โดยมีการตรวจการต่อภาษีรถยนต์ / ตรวจการมีใบอนุญาตขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ / ตรวจรถยนต์ตู้ป้ายดำ / การดัดแปลงสภาพรถ / ตรวจค้นยาเสพติดและตรวจป้องปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา

สำหรับการตรวจเข้มดังกล่าว เพื่อป้องปราม การลักลอบกระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นด้านยาเสพติด / ด้านความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการก่อการร้ายต่างชาติ

และตรวจสอบการลักลอบกระทำผิด พรบ. จราจร เพื่อป้องกันการใช้รถผิดประเภท นำมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการท่องเที่ยวได้

ทั้งนี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พากันเดินทางมาท่องเที่ยวในตัวเมืองปาย อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

ตรวจเข้มอำเภอปาย ป้องก่อการร้ายเตรียมรับนักท่องเที่ยว