ก้าวไกล โวย "นายกฯ-รมว." หายตัวไม่ยอมตอบกระทู้ ชี้แม้ติดภารกิจต่างประเทศ ครม. ก็ควรแสตนบายรับมอบหมาย จี้ประธานสภาฯ ทำหนังสือท้วงติง "รมว.มท.-ทส.-เกษตรฯ"

19 ต.ค. 66 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ได้ตั้งกระทู้ถามสดในประเด็น การตั้งตลาดนัดผิดกฎหมายแฝงการพนันฉ้อโกงประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมาย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ตอบ แต่เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน

นายปิยรัฐ จึงหารือว่า เนื่องจากเรื่องนี้มีความสำคัญจึงได้ตั้งคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรี และตามข้อบังคับการประชุม นายกฯ ก็ควรเดินทางมาตอบกระทู้ในทุกวันพฤหัสบดี แต่เหตุใดจึงเลื่ยงตอบคำถามเรื่องนี้ และเลี่ยงมาแล้วหลายรอบ ทำให้เสียโควตาการตั้งคำถาม ขอหารือประธานสภาฯ จะสามารถทำหนังสือท้วงติงนายกฯ ให้มาตอบคำถามในครั้งต่อไปได้หรือไม่พร้อมต้องชี้แจงว่าเหตุใดจึงมาตอบไม่ได้

"แล้วดูสิครับ มอบรองนายกฯ มอบรัฐมนตรี รัฐมนตรีมอบรัฐมนตรีช่วย ยังไม่มีใครมาตอบเลย แบ่งกันเป็นแชร์ลูกโซ่แบบนี้หรือครับ ดังนั้น ต้องขอให้มีคำตอบเรื่องนี้"

ทำให้ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้ประท้วงผู้ที่กำลังหารือ โดยระบุว่า เป็นที่ทราบกันดีและรายงานออกทุกสื่อว่าเวลานี้นายกรัฐมนตรีกำลังเดินไปทำภารกิจที่ต่างประเทศ จึงไม่ทราบว่าจะพาดพิงนายกรัฐมนตรีเพื่ออะไร

นายปิยรัฐ จึงกล่าวต่อไปว่า เป็นข้อบังคับกำหนดไว้แล้วว่านายกรัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้ทุกวันพฤหัสบดี อาจมีบางสัปดาห์ที่ไม่สะดวกเข้ามา แต่ไม่ใช่ว่ามอบหมายคนที่มาไม่ได้อยู่แล้ว ถึงระดับรัฐมนตรีช่วยยังมาไม่ได้ อาจไม่ใช่เรื่องปกติ หรือจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่จะตั้งกระทู้ถามหรือไม่

ต่อมา นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้หารือด้วยว่า ขอให้ประธานสภาฯ ทำหนังสือถึงนายกฯ โดยตรง เพราะรู้สึกว่าที่ผ่านมาสภาฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) น้อยเกินไป จริงอยู่ที่นายกรัฐมนตรีอาจติดภารกิจ แต่รัฐมนตรีแต่ละท่านก็รู้วันตอบกระทู้ดีเพราะหลายท่านเป็น สส. มาก่อน ก็ควรเตรียมรับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายวิโรจน์ ยังหารือว่า สภาฯ กำลังจะหมดสมัยประชุมแล้ว แต่ยังไม่มีการผ่านกฎหมายแม้แต่ฉบับเดียว และทราบมาว่าสภาฯ จะขอให้กฎหมายฉบับแรกเสนอมาจาก ครม. ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอ ตอนนี้มีกฎหมายจาก สส. และภาคประชาชนเสนอมาพร้อมแล้ว สามารถดำเนินการได้เลย

จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา จึงแนะนำว่า กรณีถามกระทู้สดหรือกระทู้ทั่วไป ขอให้สมาชิกถามไปยังกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง มากกว่าถามนายกรัฐมนตรี ที่เมื่อมีการมอบหมายไปยังกระทรวงอื่น ก็จะเสียเวลาไป ถึงแม้จะมีสิทธิ์ถามใครก็ได้ตามข้อบังคับ และครั้งที่ผ่านมารัฐมนตรีก็ตอบทั้ง 3 กระทู้ มีเพียงสัปดาห์นี้ที่ไม่ได้มา

ขณะที่กระทู้ถามสดของ นายสมบัติ ยะสินธุ์ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคประชาธิปัตย์ เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า ที่ตั้งคำถามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็พบว่ารัฐมนตรีติดภารกิจ จึงชอเลื่อนตอบออกไปก่อน

รวมถึงกระทู้ถามทั่วไปเรื่อง การก่อสร้างรถไฟรางคู่สายกรุงเทพฯ - หัวหิน ช่วง จ.ราชบุรี ล่าช้า ของ นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ แต่เนื่องจาก นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปเป็นวันที่ 26 ต.ค. เช่นเดียวกับกระทู้เรื่องปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ของนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปเป็นวันที่ 26 ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับรัฐมนตรีที่เดินทางมาตอบกระทู้ด้วยนั้น ประกอบด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่องปัญหาการแก้โครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา , นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องปัญหาเด็กเยาวชนมีพฤติกรรมขายสินค้าและบริการบริเวณถนนและสี่แยก และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องปัญหาน้ำแห้งจนเรือโดยสารข้ามฟากท่าพระสมุทรเจดีย์-ปากน้ำ ต้องหยุดให้บริการ และนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้พิจารณายกเลิกการกำหนดเขตหนองจอกและเขตอื่นๆ เป็นพื้นที่รับน้ำโซนตะวันออก