ระทึกกลางดึก! เชียงรายแผ่นดินไหว 5 รอบ แรงสุดขนาด 3.6 ริกเตอร์ หลายพื้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน

วันที่ 21 ก.ย. 2566 เว็บไซต์ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย โดยเหตุดังกล่าวสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่

สำหรับเหตุแผ่นดินไหวของ อ.แม่ลาว ในครั้งที่ 1 เกิดขึ้นเมื่อเวลา 00.45 น. วันที่ 21 ก.ย. 66 ที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด 3.6 ริกเตอร์ ความลึก 2 กม. ที่พิกัด 19.75 องศาเหนือ 99.693 องศาตะวันออก สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในพื้นที่ อ.แม่ลาว อ.เมืองเชียงราย อ.พาน และ อ.แม่สรวย รู้สึกมีเสียงดัง บ้านสั่นไหว

ครั้งที่ 2 ในเวลา 01.23 น. วันที่ 21 ก.ย. 2566 ห่างจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกเพียง 38 นาที ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกครั้ง ในพื้นที่ของ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด 1.9 ริกเตอร์ ลึก 3 ริกเตอร์ ที่พิกัด 19.762 องศาเหนือ 99.683 องศาตะวันออก

ครั้งที่ 3 เกิดในเวลา 03.00 น. ในพื้นที่ของ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด 0.9 ริกเตอร์ ลึก 4 ริกเตอร์ ที่พิกัด 19.759 องศาเหนือ 99.684 องศาตะวันออก

ครั้งที่ 4 ในเวลา 03.18 น. ในพื้นที่ของ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด 1.8 ริกเตอร์ ลึก 2 ริกเตอร์ ที่พิกัด 19.728 องศาเหนือ 99.701 องศาตะวันออก

และ ครั้งที่ 5 ในเวลา 07.48 น. ในพื้นที่ของ ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ขนาด 2.4 ริกเตอร์ ลึก 4 ริกเตอร์ ที่พิกัด 19.767 องศาเหนือ 99.680 องศาตะวันออก

อย่างไรก็ตาม ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป