"โฆษกป้ายแดง" ลั่น รัฐบาลนี้เป็นรัฏฐาธิปัตย์ คำสั่งนายกฯล้าง ม.44 ยุค คสช.ได้

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกฯได้สั่งการในที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ จากการเป็นผู้กำกับดูแลหรือคุณพ่อที่รู้ดีเดี๋ยวก็ออกกฎระเบียบออก ให้ไปดูในทุกกระทรวงที่ผ่านมา ว่ามีมติครม.อะไรบ้าง ที่ตั้งคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งเลขาฯครม.ระบุว่ามี 178 ชุด จึงมีคำสั่งให้ไปดูว่า คณะกรรมการทุกชุดที่ถูกตั้งขึ้นมามีอะไรบ้างที่ควรให้มีต่อพร้อมด้วยเหตุผลและส่งกลับมาในวันที่ 25 ก.ย. ถ้าไม่มีเหตุผลและข้อเสนอที่ดีพอ ก็ให้ยกเลิกทั้งหมด รวมถึงให้กระทรวง ทบวง กรม ที่ในอดีตรับคำสั่งหรืออำนาจจาก คสช. แล้วยังต้องปฏิบัติการตามนั้น ให้ไปทบทวนว่า คําสั่ง คสช.อันไหนที่ยังมีความจำเป็นต้องคงไว้หรือไม่ หากไม่เสนอมาในวันที่ 9 ต.ค. ให้ถือว่ายกเลิก

เมื่อถามถึงกรณีการจะยกเลิกคำสั่ง คสช. จะใช้วิธีการใดในการดำเนินการ นายสัตวแพทย์ชัย กล่าวว่า "มติคณะรัฐมนตรีก็ยกเลิกได้ ตอนนี้รัฐบาลนี้เป็นรัฏฐาธิปัตย์ ยกเลิกได้อยู่แล้วครับ"

เมื่อถามย้ำว่ามติครม.สามารถยกเลิกมาตรา 44 ได้หรือไม่ นายสัตวแทพย์ชัย ตอบว่า คำสั่งอะไรก็ตามของคสช. ภายในวันที่ 9 ต.ค. ถ้าไม่มีเสนอเข้ามาว่าจะขอใช้ต่อให้มีผลยกเลิกทันที ซึ่งเป็นกลไกที่มีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่เสนอเข้ามายกเลิกเลย

เมื่อถามว่าข้อสั่งการนายกฯศักดิ์ของกฎหมายเทียบเท่าคำสั่งคสช.ได้หรือไม่ นายสัตวแพทย์ชัย กล่าวว่า ไม่ว่าจะศักดิ์เทียบเท่าหรือไม่แล้วแต่คนมอง แต่จะมีผลทันทีเพราะเป็นคำสั่งที่ออกเรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามย้ำว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อสังการนายกฯหรือเป็นมติคณะรัฐมนตรี นายสัตวแทพย์ชัย ตอบว่าเป็นข้อสั่งการ