พบแล้ว!! ซีเซียม-137 ที่หายไปจากโรงไฟฟ้าเก่า จ.ปราจีนบุรี ถูกขายปนกับเศษเหล็กเตรียมส่งเข้าเตาหลอม ผู้ว่าฯ ปราจีน เตรียมแถลง 20 มี.ค. นี้

วันที่ 19 มี.ค. 2566 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่ออกตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี กรมการปกครอง ออกตรวจการปฏิบัติงานในเขตเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตรวจโรงหลอม 2 โรง ในตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี และตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี

จากการตรวจสอบโรงหลอมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงงานหลอมเหล็กขนาดใหญ่ มีเตาหลอมหลายเตา ในแต่ละวันจะมีรถบรรทุกเศษเหล็กและเหล็กที่หลอมแล้วเข้าออกเป็นจำนวนมาก คาดว่าอาจจะเป็นจุดที่สารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ถูกขายเป็นของเก่าอาจปนมากับเหล็กที่จะเข้ามาได้ จึงได้ใช้เครื่องมือของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เข้าตรวจวัดแสกนหารังสีตามกองเศษเหล็ก รวมทั้งเหล็กที่ถูกบีบอัดที่จะเข้าเตาหลอม

บางจุดขณะกำลังตรวจสอบพบว่า เครื่องตรวจวัดอาจจะเจอกับสารกัมมันตรังสีบางอย่างแต่ระบุชนิดไม่ได้ว่าเป็นซีเซียม-137 หรือไม่ จึงทำให้เจ้าหน้าที่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติเข้าตรวจสอบ โดยขณะตรวจพบอย่างละเอียดยังไม่ยืนยันว่าเป็นซีเซียม-137 เพราะกองเศษเหล็กมีจำนวนมาก ยากแก่การนำเครื่องตรวจวัดเข้าถึงได้ นอกจากนี้ยังตรวจตะกอนจากเตาหลอมว่าพบสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 หรือไม่ รวมทั้งเศษดินภายในโรงงาน

ล่าสุด นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อุตสาหกรรมจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจสอบ โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและยืนยันว่า สารที่พบในโรงหลอมเหล็กเป็นสารกัมมมันตรังสีซีเซียม-137 ทางจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ประกาศปิดโรงงาน และกันพื้นที่ไม่ให้พนักงานทั้งหมดออกจากโรงงานเพื่อความปลอดภัย และทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจะแถลงข่าวในวันที่ 20 มีนาคม นี้ เวลา 10.00 น.