ภัยแล้งคุกคาม! ชาวไร่มันสำปะหลังโคราชระทม โรคไรแดงระบาดทำเสียหายหนัก

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เช่นที่อำเภอเสิงสาง พบว่า แปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรเกิดโรคระบาดเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงต้นมันสำปะหลังเป็นเวลานาน ตั้งแต่ฝนทิ้งช่วงจนเข้าสู่ฤดูร้อน ต้นมันสำปะหลังต้องยืนต้นเหี่ยวเฉาแม้จะเป็นพืชที่ทนแล้ง แต่ก็ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตเหมือนพืชอื่นๆ ทุกชนิด ซึ่งเกษตรกรมักจะปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีระบบน้ำหรืออยู่นอกเขตชลประทาน การเจริญเติบโตต้องอาศัยน้ำฝน หากเกิดปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ก็มักจะประสบปัญหาโรคระบาดตามมาด้วย จนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

โดยนายธิติพัทธ์ ชัญถาวร เกษตรอำเภอเสิงสาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงมันสำปะหลังในพื้นที่ดูแล พบว่า ได้รับผลกระทบจากไรแดงมันสำปะหลังกำลังแพร่ระบาด ซึ่งมักจะเกิดในช่วงฤดูแล้ง โดยไรแดงจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ยอดอ่อนของต้นมันสำปะหลังไหม้ เหี่ยวแห้ง และตายลงในที่สุด ซึ่งอำเภอเสิงสาง เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศไทย มีเกษตรกรมาจดแจ้งขึ้นทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ ประมาณ 80,000 ไร่ แต่มีการปลูกจริง ไม่ต่ำกว่า 100,000 ไร่ และจากการสำรวจการแพร่ระบาดของไรแดงมันสำปะหลัง ก็พบว่า มีแปลงมันฯ ของเกษตรกรได้รับผลกระทบไปแล้วไม่ต่ำกว่า 30% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด

เบื้องต้น เกษตรอำเภอเสิงสางได้เร่งแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้เกษตรกรได้รับทราบสถานการณ์การระบาดและผลกระทบของไรแดงมันสำปะหลังเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมตัว และหมั่นเฝ้าระวังตรวจสอบแปลงเกษตรของตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเร่งรับมือไม่ให้การระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม หากภายในเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้ ไม่มีฝนตกลงมาช่วย คาดว่า การระบาดจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น