นายก อบต.ดงตะขบ จ.พิจิตร ยอมควักเงินส่วนตัว 10,000 บาท แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน หลังทาง อบต.เบิกจ่ายล่าช้าจนเงินสำรองของโรงเรียนหมด และเด็กรวมตัวประท้วงกันเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา

 

วันที่ 11 ก.ค. 2565 จากรณีที่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จำนวน 149 คน รวมตัวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (8 ก.ค. 2565) เพื่อประท้วงผู้บริหารและรักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบ ที่ไม่ยอมทำเรื่องเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 3 เดือนติดต่อกัน รวมเป็นเงิน 122,283 บาท โดยคณะครูของโรงเรียนต้องควักเงินสำรองจ่ายค่าอาหารกลางวันเองไปก่อน จนเงินในบัญชีของโรงเรียนหมด

วันนี้ ผู้ปกครองหลายรายได้เดินทางมาติดตามปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นห่วงว่าบุตรหลานจะไม่มีอาหารกลางวันกิน รวมทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานลงพื้นที่ด้วย ขณะที่ นายก อบต.ดงตะขบ ได้สำรองเงินส่วนตัว 10,000 บาท มามอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ นำไปจัดซื้อวัตถุดิบทำอาหารกลางวันให้เด็กกินไปก่อน จนกว่าจะติดตามการเบิกจ่ายเช็คของ อบต. เข้าบัญชีโรงเรียนได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวันจันทร์และอังคารนี้

นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ กล่าวว่า โรงเรียนได้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยทางโรงเรียนได้สำรองเงินในช่วงนั้นแต่ยังไม่ได้ทำหนังสือแจ้ง ต่อมาได้ทำหนังสือแจ้งไปเมื่อ 26 พฤษภาคม หลังจากเปิดเรียนได้ 10 วัน แต่จนถึงวันที่ 8 กรกฏาคม ก็ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก 149 คน จาก อบต.ดงตะขบ รวมระยะเวลา 3 เดือนเป็นเงิน 122,283 บาท โดยโรงเรียนใช้เงินค่าอาหารกลางวันทั้งสิ้นวันละ 3,129 บาท ล่าสุดทางโรงเรียนได้รับเช็คแล้ว แต่ยังเบิกไม่ได้ จะเบิกได้ในวันอังคารที่ 12 ก.ค. นี้ แต่ก็ยังไม่มั่นใจจะเบิกเงินได้จริงหรือไม่

ขณะที่ นายประทีบ สุขหร่อง นายก อบต.ดงตะขบ ได้สำรองเงินส่วนตัวจำนวน 1 หมื่นบาท มามอบให้ ผอ.โรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน พร้อมกล่าวว่า ปัญหาที่ผ่านมา ได้สั่งให้รักษาการแทนกองการศึกษาเร่งจัดทำโครงการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ทั้งด้วยวาจาและเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร แต่หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ซึ่งรักษาการแทน ผอ.กองการศึกษา ไม่ยอมทำเรื่องเบิกให้ ทำให้เกิดการล่าช้า แต่ขณะนี้ได้เซ็นเช็คไปแล้ว แต่จะได้เงินวันไหนขึ้นอยู่กับระบบของธนาคารภายใน 1- 2 วันนี้