แฟนคลับหนุ่ม "โอห์ม ฐิติวัฒน์" ได้บริจาคเงินและสิ่งของ ให้กับ มูลนิธิ Scholars of Sustenance Foundation เพื่อส่งต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 แฟนคลับ (OHMyLove) ในนามโอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ ได้บริจาคเงินเป็นจำนวนกว่า 1 แสนบาท และได้นำเงินจำนวนหนึ่งไปซื้ออาหาร ของอุปโภค บริโภค และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบริจาคให้กับ ♻️ มูลนิธิ Scholars of Sustenance Foundation (SOS Thailand) เป็นมูลนิธิฯแรกในประเทศไทยที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยกู้ภัยกอบกู้อาหารส่วนเกินคุณภาพดี ที่อาจจะถูกทิ้งจากภาคธุรกิจอาหารแล้วนำไปส่งต่อให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหารของประชาชนทุกคน

โดยทางมูลนิธิจะนำของบริจาคไปกระจายสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โควิด-19 และผู้ป่วยกักตัว