"เราชนะ" สร้างเงินหมุนเวียน 2.5 แสนล้านบาท "ม33"ไม่น้อยหน้า 4.8 หมื่นล้านบาท-สร้างผู้ประกอบการรายใหม่เกือบแสนราย

 

โครงการ เราชนะ’ และ ‘ม.33 เรารักกัน’ เป็นโครงการช่วยเหลือคนไทยในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

#ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบสรุปผลการประชุมทั้งสองโครงการจากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2564 โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ

โดยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจในส่วนของโครงการ "เราชนะ" ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2564 มีประชาชนได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.1 ล้านคน ใช้จ่ายครบวงเงิน 17.6 ล้านคน มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในเศรษฐกิจไทยรวม 257,997 ล้านบาท แบ่งเป็น

1) กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน มูลค่าใช้จ่าย 97,367 ล้านบาท

2) แอปพลิเคชัน เป๋าตัง 17 ล้านคน มูลค่าใช้จ่าย 141,2564 ล้านบาท

3) กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ(เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต, ไม่มีโทรศัพท์มือถือ, ผู้พิการ) 2.4 ล้านคน มูลค่าใช้จ่าย 19,376 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวน 1.3 ล้านกิจการ โดยข้อมูลใช้จ่ายแยกตามประเภทร้านแบ่งเป็น

1) ร้านค้าทั่วไปและอื่น ๆ 104,156 ล้านบาท

2) ร้านธงฟ้า 88,850 ล้านบาท

3) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 49,194 ล้านบาท

4) ร้าน OTOP 10,685 ล้านบาท

5) ร้านค้าบริการ 4,944 ล้านบาท

6) ขนส่งสาธารณะ 168 ล้านบาท

สำหรับมาตรการ "ม.33 เรารักกัน" มีผู้ลงทะเบียน 8,208,286 คน ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง 622,172 คน ไม่ผ่านเงื่อนไข เงินฝากเกิน 5 แสนบาท 168,679 คน ส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการรวมทั้งสิ้น 8,138,627 คน คิดเป็นมูลค่าวงเงิน 48,831.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1) ผู้ได้รับสิทธิ์(ผ่านเกณฑ์) รอบแรกและรอบทบทวนสิทธิ 8,079,724 คน มีผู้ยืนยันตัวตนกับแอปฯ เป๋าตังค์แล้ว 8,032,420 คน

2) ผู้ผ่านการลงทะเบียนกรณีไม่มีสมาร์ตโฟน 30,503 คน

3) ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิระยะที่สอง 28,382 คน

ส่วนข้อมูลการใช้จ่ายสะสมของโครงการ "ม33 เรารักกัน" มีผู้ประกันตนใช้จ่ายไปแล้ว 8,040,416 คน มีร้านค้าให้บริการ 1,069,838 แห่ง รวมมูลค่าการใช้จ่ายทั้งหมด 39,317.2 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงแรงงานอีกว่าโครงการ "ม33 เรารักกัน" ทำให้ผู้ประกันตนที่ว่างงาน กลายเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 96,830 ราย

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากโครงการ"เราชนะ" และ "ม33 เรารักกัน" ขณะนี้มีโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ โดยข้อมูลล่าสุด วันนี้ เวลาประมาณ 16.35 น. เว็บไซต์คนละครึ่งรายงานมีจำนวนสิทธิคงเหลือ 4,771,394 สิทธิ .