"ศรีสุวรรณ" ร้อง ป.ป.ช.สอบเสาไฟกินรี หลังพิรุธอื้อ! 8 ปี 12 สัญญา 1,079 ล้าน รับเหมารายเดียว

 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย หอบหลักฐานมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้สอบสวนการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพลังงานโซลาเซลล์ ของ อบต.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ ที่อาจส่อไปในทางทุจริตและไม่มีความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เนื่องจากบางส่วนติดตั้งในซอยที่เป็นป่าหญ้ารกทึบ มีระยะเสาแต่ละต้นถี่เกินไป และอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนบางราย

 

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า เมื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่า เสาไฟกินรีแต่ละต้นมีราคาเฉลี่ยต้นละ 95,485 บาท ประมูลติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันกว่า 8 ปีแล้ว ดำเนินการไปแล้วมากกว่า 12 สัญญา มูลค่า 1,079,291,000 บาท โดยมีเสาไฟกินรีติดตั้งแล้วกว่า 11,339 ต้น ขณะที่ อบต.ราชาเทวะ มีพื้นที่เพียง 31 ตร.กม.คิดเป็น 19,375 ไร่ (ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ 9,451 ไร่) ซึ่งจะเหลือเป็นพื้นที่เหลือเพียง 9,924 ไร่ มีครัวเรือนเพียง 15,185 หลังคาเรือนเท่านั้น อาจเปรียบได้ว่าเสาไฟกินรี 1 ต้นจะเท่ากับ 1 ครัวเรือนซึ่งผิดปกติ

 

นอกจากนั้น ในการประมูลงานดังกล่าวตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มีเพียงบริษัทเดียวที่สามารถประมูลงานดังกล่าวได้ แม้จะมีคู่แข่งขันที่เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเกือบครึ่งแต่ถูกปัดตกด้านคุณสมบัติ อันชี้ให้เห็นถึงข้อพิรุธ และการกำหนดราคากลาง ไม่มีความเสถียรจะเปลี่ยนแปรไปตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดสังเกต การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฮั้วประมูล

 

ทั้งนี้ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 เพื่อเอาผิดผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป