ศบค.เตรียมยกเลิกสถานที่กักกันโรค (State Quarantine)สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาทางอากาศ 1 กรกฎาคมนี้ ปรับรูปแบบกักตัวลดภาระงบประมาณรัฐ

ศบค.เตรียมยกเลิกสถานกักกันโรค เหตุสิ้นเปลืองงบประมาณ หลังประชาชนบางส่วนเข้าออกนับ 10 รอบ โดยพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวถึงกรณีที่จะมีการยกเลิกการใช้สถานที่กักกันโรคว่า เป็นไปตามมติของที่ประชุมศบค. เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรายงานผู้ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยน้อยลง รวมถึงยังมีประชาชนเดินทางไปกลับนับ 10 รอบ ซึ่ง ศบค.มองว่าเป็นภาระด้านงบประมาณของรัฐบาล จึงหาทางให้ผู้ที่เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ขณะนี้กำลังพิจารณาถึงแนวทางการใช้ Alternative State Quarantine หรือ ASQ ที่ราคาเหมาะสม โดยยกเลิกเฉพาะผู้ที่เดินทางเข้ามาทางอากาศ พร้อมพิจารณาสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศยังคงต้องกักตัว 14 วัน และต้องเปลี่ยนไปใช้การกักตัวที่ ASQ พร้อมแจ้งว่าเมื่อเดินทางเข้าประเทศจะไปกักตัวที่ใด

 

ทั้งนี้ พลเอกณัฐพล ระบุว่า การยกเลิก SQ กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา และจะเริ่มกำหนดการยกเลิก 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และศบค. คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน จึงกำชับให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยกำลังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาราคาที่เหมาะสม และรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบงบรายจ่ายบางส่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ขณะที่ผู้ที่เข้ารับการกักกันจะต้องรับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พัก ซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกกว่า ASQ เดิม พร้อมย้ำว่าการกักตัวยังคง 14 วันตามเดิม