อบจ. ปราจีน จัดสรรได้ 50 ล้านบาท ซื้อวัคซีนให้ประชาชน จำนวนประชากรปราจีนบุรีมีประมาณ 400,000 - 500,000 คน

หลังจาก ศบค. เปิดทางให้เอกชน อปท. จัดหาสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 เองได้ แต่ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานบริการทางการแพทย์ของรัฐ รวมถึงต้องพิจารณากำหนดราคาวัคซีน และการให้บริการเหมาะสม

วันที่ 8 มิ.ย. 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งลงนามโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยในประกาศดังกล่าวมีใจความสำคัญ ดังนี้ ให้มีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน โดยอย่างน้อยให้ครอบคลุมร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร

วันนี้ ( 9 มิ.ย. 64 ) นายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า อบจ.ปราจีนบุรีมีความยินดีที่รัฐบาลปลดล็อค ผมเชื่อว่า อบจ.ทั่วประเทศหรือท้องถิ่น ที่มีเงินก็อยากจะสนับสนุนให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกคน ซึ่ง อบจ.ปราจีนบุรีมีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนทุกคน อบจ.ปราจีนบุรีเป็น อบจ.เล็ก ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดก็น่าจะจัดสรรได้ 50 ล้านบาท และจำนวนประชากรปราจีนบุรีมีประมาณ 400,000 - 500,000 คน อบจ.ปราจีนบุรี มีในจังหวัด 69 แห่ง หากว่าเขาขาดแคลน เราก็จะหาทางสนับสนุนช่วยเหลือดูแล วัคซีนในส่วนที่องค์การอนามัยโลกรับรอง ก็มีซิโนฟาร์ม จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ขอให้ได้ฉีดยี่ห้ออะไรก็ได้ ฉีดแล้วปลอดภัยทุกคน ผมอยากให้ครูได้ฉีดก่อน เพราะครูต้องใกล้ชิดกับเด็ก และก็หาทางให้คนที่อายุมากและมีความเสี่ยงก็จัดไป แต่ครูก็ไม่น่าลืม ผมก็เห็นด้วย