นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล วันที่ 8 มิถุนายน พบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ 280 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,572 ราย เสียชีวิต 4 ราย มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 12,031 ราย มีเรือนจำและทัณฑสถานที่พบการแพร่ระบาด 12 แห่งเท่าเดิม เริ่มพบแนวโน้มของผู้ต้องขังที่หายป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะนี้มียอดผู้ที่หายป่วย 17,833 ราย หรือกว่า 60% จากยอดผู้ป่วยสะสม 30,037 ราย ซึ่งกรมราชทัณฑ์ มีโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีแดงและสีเหลืองจากเรือนจำและทัณฑสถานที่มีการแพร่ระบาดภายใต้การดูแลรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จะส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลภายนอก เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

นายอายุตม์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังไปแล้ว 20,336 ราย ในเรือนจำและทัณฑสถาน 11 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 แห่ง ส่วนผู้ต้องขังที่เสียชีวิต 4 ราย แบ่งเป็น ผู้ต้องขัง 2 รายแรก เป็นผู้ป่วยจากทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานหญิงธนบุรี เข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ส่วนอีก 2 ราย เป็นผู้ต้องขังที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคที่สูง คือ มีโรคประจำตัว และบางรายเป็นผู้สูงอายุ