นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียกประชุมผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานจำนวน 28 ราย มากำชับกับ 3 มาตรการคือ

1. ให้ยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัดห้ามนำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาเด็ดขาด

2. ขอให้ผู้ประกอบการช่วยกันสอดส่องว่า มีผู้ประกอบการรายใดทำผิดกฎหมายด้วยหรือไม่

3. ถ้าพบรายใดนำเข้าแรงงานเถื่อนหรือแรงงานผิดกฎหมาย และพบว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจการใด ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจะใช้มาตรการเด็ดขาด สั่งปิดกิจการนั้นๆ และเอาผิดทางกฎหมายถึงที่สุด

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า จากการประชุมว่า บริษัทที่นำเข้าแรงงานระบุว่า มีการนำแรงงานเถื่อนเข้ามาจริง ตนจึงบอกว่า เพียงรับรู้ไม่ได้ แต่ต้องแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทราบด้วย ซึ่งทำให้ทราบว่า ผู้ที่นำเข้ามาเป็นบริษัทต่างชาติไม่ใช่คนไทย อย่างไรก็ตามการนำแรงงานเถื่อน เข้ามาจากต่างประเทศ สอดคล้องกับภาพรวมความต้องการแรงงานของจังหวัด ซึ่งนายสาคร มณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ประเมินว่า ยังมีอัตราว่างที่ต้องการแรงงานอีกทั้งหมดประมาณ 40,000 คน โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน

ส่วนการขึ้นทะเบียนแรงงานก่อนเกิดการระบาดระลอก 2 จำนวน 270,000 คน ต่อมามีการขึ้นทะเบียนแรงงานรอบใหม่ ตามมติ ครม.วันที่ 29 ธ.ค. 2563 จนถึงปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนใหม่แล้ว 35,000 คน