เที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศรับเจ้าหน้าที่สถานทูตฯติดโควิด และคนไทยในอินเดีย กลับถึงประเทศไทยแล้ว

 

วานนี้ (8 พฤษภาคม 2564) กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (A 340 – 500) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเชิญเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทาน ในการช่วยเหลือชาวอินเดียที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยออกเดินทางไปสาธารณรัฐอินเดียในช่วงเช้าวันนี้

เมื่อเดินทางถึงสาธารณรัฐอินเดียได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทาน พร้อมทั้งสิ่งของทั้งหมดจาก สมาคมอินเดียในประเทศไทย, หอการค้าไทยอินเดียและสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีอินเดียในประเทศไทย ให้แก่สภากาชาดอินเดีย (Indian Red Cross Society) เพื่อนำไปช่วยชาวอินเดียที่ติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป

พร้อมกันนี้ได้รับข้าราชการของสถานเอกอัครราชทูตที่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 คน ผู้ที่ไม่พบเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 1 คน และคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 32 คน ตามที่ได้รับการประสานจากกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการนำผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางกลับประเทศไทยด้วย โดยได้กำหนดมาตรการและการเตรียมผู้โดยสารก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร มาตรการ และการปฏิบัติตัวของผู้โดยสารระหว่างอยู่บนเครื่องบิน มาตรการขั้นตอนการดำเนินการและการปฏิบัติ เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 การส่งผู้ได้รับเชื้อและผู้ป่วย รวมถึงมาตรการขั้นตอนการดำเนินการหลังส่งผู้ป่วยและผู้โดยสารแล้วเสร็จของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลากรที่เดินทางไปในเที่ยวบินนี้ทั้งหมด ซึ่งกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมยานพาหนะ โรงพยาบาลปลายทางที่จะรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ และสถานกักกันตัวไว้เรียบร้อยแล้ว