โครงการคุณธรรมแห่งชาติ โดย เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภาคประชาชน เนื่องจากได้จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรมแห่งชาติ ได้จัดงานประกาศมอบรางวัล ตราชั่งทอง “คุณธรรม” ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาคัดเลือก และมีการมอบรางวัลดังกล่าว แก่ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม , ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น นั้น ด้วยการพิจารณามอบรางวัลนั้นได้พิจารณาเล็งเห็นถึงการประพฤติปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อมาด้วยเหตุมีการร้องเรียนถึงพฤติกรรมกรณีส่งลูกน้อง-สอบหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอกแทนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จนคณะกรรมการของ พปชร. ตั้งกรรมการสอบสวนและสรุปผลได้ออกมาว่า คณะกรรมการพรรคได้ดำเนินการยกเลิกให้สิทธิ์นายสามารถ ปลดจากตำแหน่งต่างๆ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการเครือข่ายได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่ได้มอบรางวัลดังกล่าว จึงอาศัยสิทธิ์จากการเป็นผู้มอบรางวัลขอสงวนและถอนรางวัลถอนชื่อออกจากทำเบียบผู้เข้ารับรางวัลด้วย โดยไม่อนุญาตให้นำชื่อรางวัลหรือตัวรางวัลไปประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาใดๆ นับแต่แถลงการณ์ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย