ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับภูมิต้านทานโควิด-19 ในร่างกายหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้1 เข็ม ว่า วัดภูมิต้านทานคนที่ฉีดวัคซีนตัวนี้ 61 คน ได้ถึงร้อยละ 96.7 ส่วนภูมิต้านทานในผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อ ระยะเวลา 4-8 สัปดาห์ อยู่ที่ร้อยละ 92.4

หมอยง ระบุว่า เพศหญิงจะมีระดับภูมิต้านทานสูงกว่าเพศชาย ส่วนคนที่อายุที่น้อยกว่า 60 ปี จะมีระดับภูมิต้านทานสูงกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หลังจากนี้จะมีการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานก่อนฉีดเข็มที่ 2 อีก 1 ครั้ง และหลังฉีดเข็ม 2 แล้ว 1 เดือน ก็จะตรวจหาภูมิอีก 1 ครั้ง จากข้อมูลดังกล่าวพอสรุปได้ว่าแม้จะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ เพียงเข็มเดียว ระดับภูมิต้านทานที่ตรวจวัดได้ก็เป็นที่น่าพอใจ

หมอยง เปิดเผยว่า มีอยู่ 1 ราย ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกแล้วเกิดอาการแพ้ จึงฉีดเข็มที่ 2 ใน 3 อาทิตย์ต่อมาด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ ซึ่งจากการตรวจเลือดเดือนหลังฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ 1 เดือน พบระดับภูมิต้านทานสูงมาก ดังนั้นคนที่ได้รับฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน อยากให้ติดต่อมาที่ตน เนื่องจากจะขอตรวจภูมิต้านทานเพื่อเก็บเป็นข้อมูล รวมถึงอาการข้างเคียงหลังฉีดด้วย