วัดศรีสุทธาวาสออกมาประกาศรับดำเนินการ ฌาปนกิจให้ฟรี ในทุกๆ กรณีทั้งเป็นศพไร้ญาติ ผู้ยากจน รวมถึงศพของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะถือเป็นกิจของสงฆ์ และเป็นหน้าที่ของวัดที่ต้องช่วยเหลือประชาชน

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ ซึ่งยังมียอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายวันรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้หลายฝ่ายเริ่มมีความกังวล ต่อขั้นตอนในการประกอบพิธีศพ ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงมีกระแสข่าวว่าบางวัด ปฏิเสธการเผาศพ ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จนล่าสุด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องออกมาดำเนินการประสาน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขอความร่วมมือวัดทุกวัดทั่วประเทศ อย่าปฏิเสธการประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ ในการดำเนินการฌาปนกิจศพ โดยให้ประสานกับสาธารณสุขพื้นที่เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดและถูกวิธี
ขณะที่วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดลพบุรี มีวัด ที่ออกมาประกาศตัวรับดำเนินการ ฌาปนกิจศพ ให้ฟรี ในทุกๆ กรณี ทั้งเป็นศพไร้ญาติ ศพผู้ยากจน รวมถึงศพของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพราะถือเป็นกิจของสงฆ์ และเป็นหน้าที่ของวัดที่ต้องช่วยเหลือประชาชน

วัดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งที่วัดแห่งนี้ มีกองทุนสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเงินที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญกับทางวัด โดยที่ผ่านมาทางวัดได้คอยช่วยเหลือในการจัด งานศพ งานบวช หรืองานใดๆก็แล้วแต่ สำหรับผู้ที่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งสามารถมาขอดำเนินการได้ที่วัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือตามแต่เจ้าภาพจะทำบุญให้กับวัด ไม่มีก็ไม่ต้องจ่าย ขณะที่คนตายไม่มีโลงศพ ไม่มีเงินซื้อโลงใส่ศพ ขอรับได้ที่วัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น หรืออยากจะบวชนาคแต่ไม่มีเงิน ก็ขอบวชได้ที่วัดศรีสุทธาวาส ไม่มีการเรียกร้องเงินทองสิ่งใดทั้งสิ้น

พระครูใบฎีกา ธีระพงษ์ ธีรวํโส เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส บอกว่าทางวัดก็ไม่ปฏิเสธ ที่จะรับดำเนินการฌาปนกิจศพ ให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากวัดเป็นของประชาชน ประชาชนได้ช่วยกันสร้างวัด และเมื่อประชาชนตกทุกข์ได้ยาก วัดก็ต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนชน เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส ยังบอกด้วยว่าการฌาปนกิจศพ ของทางวัดมีมาตรฐาน เนื่องจากใช้ระบบไฟฟ้า ไม่มีมลพิษในอากาศ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งคัด


ท่านยังบอกด้วยว่าถึงแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์ปกติ ไม่มีเงินทางวัดก็ดำเนินการให้อยู่แล้ว ซึ่งการจัดงานทุกอย่างที่วัดศรีสุทธาวาส ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แล้วแต่เจ้าภาพจะทำบุญให้กับทางวัด เพราะถือเป็นวัดของประชาชน เราสร้างวัดให้ประชาชน ทำวัดเพื่อเป็นของประชาชน ช่วยเหลือประชาชนโดยแท้ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนร่วมกันทำบุญมานั้น ทางวัดได้นำกลับคืนมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากทุกๆ คนโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งทางวัดได้ขึ้นป้ายประกาศชัดเจนว่าหากท่านต้องสูญเสีย บุคคลอันเป็นที่รักไม่มีเงินจัดงาน ไม่มีโลง หรือศพไม่มีญาติ มาบอกเรา ทางวัดจะทำพิธี และเผาศพให้ฟรี คนยากจนไม่มีโลง ติดต่อรับได้ที่ทางวัด

ท้ายนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัดก็แล้ว แต่ตามกำลังศรัทธา ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์จะเข้าสู่กองทุนสาธารณสงเคราะห์ของทางวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชน สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ พระครูใบฎีกาธีระพงษ์ ธีรว์โส ( เจ้าอาวาส ) โทร. 083 - 233 – 7655