นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก อธิบายเรื่องผลข้างเคียง ของวัคซีน ซิโนแวค และแอสตร้า เซเนกา ว่าในส่วนของ ซิโนแวค นอกจากตรวจสอบปนเปื้อนแล้ว อาจจำเป็นต้องแจ้งบริษัทผู้ผลิตว่า มีสารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ที่ใช้คู่กับวัคซีนในปริมาณเกินไปหรือไม่ และ ให้ตรวจสอบกระบวนการวิธีบรรจุขวดว่า ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเกิดจากกระบวนการปนเปื้อนมากกว่าตัววัคซีนเอง หรือ ให้ส่งล็อตใหม่มาทั้งหมด แม้ว่าการปนเปื้อน จะไม่ได้เกิดขึ้นทุกขวดในล็อตเดียวกันก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด และเร็วที่สุด เมื่อทราบข้อจำกัดบางประการ ก็ต้องเตรียมรับมือแก้ผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย