ตรัง สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำ รพ.ตรังขาดแคลนเลือดทุกหมู่เลือดอย่างหนัก ต้องประกาศวอนขอให้ประชาชนเข้าร่วมบริจาค โดยเฉพาะกลุ่มเลือดหมู่โอ

นางอารีรัตน์ กาลรัตน์ หัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด -19 ประกอบกับทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องจัดระบบการเข้ารับบริการตรวจรักษาสุขภาพทั้งหมด เพื่อลดความแออัด ทำให้มีประชาชนเดินทางมาบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลตรังลดลง เพราะห่วงในความปลอดภัย   

จึงทำให้ให้ปริมาณการสำรองเลือดของโรงพยาบาลตรังลดลงในทุกกรุ๊ป โดยเฉพาะเลือดหมู่  O ขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเข้าขั้นวิกฤต ขณะที่ปริมาณความต้องการใช้เลือดมีเป็นจำนวนมาก เพราะต้องสำรองเอาไว้ให้เพียงพอรักษาผู้ป่วย 

โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ รวมทั้งกรณีการผ่าตัดต่าง ๆ  ประชาชนที่มีจิตศรัทธา รวมทั้งคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ขอเชิญเข้าร่วมบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนที่เดินทางเข้าบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาล ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับประวัติการเดินทาง และความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 จะทำให้โลหิตทุกยูนิตของท่านปลอดจากการติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากทั่วโลกยังไม่เคยมีการตรวจการติดเชื้อ COVID -19 ในโลหิตบริจาค เพื่อให้เลือดที่บริจาคทุกยูนิตปลอดภัยจากเชื้อโควิด 

ขณะที่ในการเปิดรับบริจาคโลหิตนั้นนอกจากการซักถามประวัติการเดินทางของทุกคนอย่างละเอียดแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะมีการทำความสะอาดพื้นที่อย่างละเอียด รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ ที่นั่ง เตียงนอน เพื่อผู้บริจาคออกไป สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปบริจาคโลหิต