เลขาฯ ป.ป.ช. เผยกำลังตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินฯ วีรศักดิ์ รมช.คมนาคมและ ภรรยาหลังหนี้หายหมื่นล้านบาท ส่วนรัฐมนตรีใหม่ยังไม่มีใครยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ

วันที่ 20 เมษายน 2564 นายวรวิทย์ สุขบุญ  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  และนางยลดา หวังศุภกิจโกศล คู่สมรส 

ที่ได้ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และถูกตั้งข้อสังเกตเมื่อเทียบกับกรณีที่ยื่นไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2562 พบหนี้สินหมดไปกว่าหมื่นล้านบาทว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สำหรับกรณี 4 รัฐมนตรีใหม่ ที่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ได้แก่ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ได้ดำเนินการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช.นั้น รัฐมนตรี 3 รายแรก คือ นางสาวตรีนุช  นายชัยวุฒิ และนายวีรศักดิ์ เคยยื่นเมื่อครั้งเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  จึงไม่ต้องยื่นอีก  

นอกเสียจากเจ้าตัวต้องการยื่นไว้เป็นหลักฐาน  ก็สามารถทำได้ตามที่ พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 105 วรรคท้าย กำหนดว่าถ้าผู้ดำรงตำแหน่งตาม (1) (2)   ซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีด้วย  ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีในตำแหน่งใหม่ แต่ไม่ห้ามที่จะยื่นเป็นหลักฐาน  

นายวรวิทย์  กล่าวว่า ส่วนกรณีของนายสินิตย์ต้องดำเนินการยื่นให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 28 มีนาคม-26 พฤษภาคม 2564  อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบทรัพย์สินรายงานว่า  ปัจจุบันยังไม่พบว่ารัฐมนตรีทั้ง 4 ได้ยื่นบัญชีในตำแหน่งรัฐมนตรีไว้เป็นหลักฐาน  เนื่องจากยังไม่ครบ 60 วัน ตามกฎหมายกำหนด