เกิดเหตุการณ์ สะเทือนขวัญขึ้น เมื่อพระสงฆ์รูปหนึ่ง ทำพิธีตัดหัวตัวเอง เพื่อถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งใช้วิธีการตัดหัวแบบ กิโยตีน พร้อมเขียนจดหมายลาตาย ท่ามกลางลูกศิษย์จำนวนนับร้อยคน

บริเวณรูปปั้นผู้ชาย ถือศีรษะตัวเองด้วยสองมือ คล้ายกับการถวายสิ่งของ พร้อมรอยเลือด คือ สถานที่ พระธรรมกร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ภูหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ทำพิธีถวายศีรษะ แด่พระพุทธเจ้า

ซึ่งขณะนั้นมีลูกศิษย์ทั้งหญิงและชาย กว่า 300 คน ที่บริเวณสำนักสงฆ์ โดยด้านหลังของเจดีย์ มีโลงศพสีน้ำตาลแกะสลักบรรจุร่าง และมีกล่องไม้เล็กวางอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นที่เก็บศีรษะของพระธรรมกร หรือ นายธรรมกร วังปรีชา โดนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืด เวลา 5.20 น. ของวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา

วิธีการถวายหัวของพระธรรมกร ใช้วิธีแบบกิโยตีน โดยใช้มีดความกว้างประมาณ 4 นิ้ว ยาวประมาณ 1 เมตร มีด้าม 2 ด้าน จากนั้นใช้ก้อนปูนซีเมนต์เทหล่อในถังพลาสติก จำนวน 2 ก้อน ผูกติดกับด้ามมีด ข้างละก้อน แล้วใช้เชือกดึงขึ้นไปบนเสา จากนั้นได้พาตัวเอง เข้าไปนั่งก้มอยู่ตรงใบมีดที่จะตกลงมา และ ใช้มีดขนาดเล็กตัดเชือก เมื่อเชือกขาด มีดที่ผูกติดก้อนปูน ได้ตกลงมาฟันที่คอ ทำให้ศีรษะขาดออก เสียชีวิต

คุณนฤพล ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พบป้ายข้อความ ที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีเป็นคำอธิษฐานก่อนทำพิธีตัดหัว ใจความสำคัญของคำอธิษฐาน ระบุว่า “ข้าพระพุทธเจ้าขอสักการบูชา สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศีรษะของข้าพเจ้า ด้วยเลือด เนื้อ และกระดูก ของข้าพระพุทธเจ้า”

ล่าสุด คุณนฤพล ได้เจอกับพระลูกศิษย์ ของพระธรรมกร ชื่อว่า พระอนันต์ บอกว่า พระธรรมกรได้เตรียม ทำพิธีตัดศีรษะถวายพระพุทธเจ้ามานานแล้ว ซึ่งเป็นความเชื่อที่ได้สั่งสอนลูกศิษย์ระบุว่าเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อที่จะได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า ก่อนที่จะทำวิธีตัดหัวพระธรรมกร ได้ลาสิกขาก่อน จึงไม่ถือว่าเป็นการอาบัติปาราชิก และ การทำเช่นนี้ พระอนันต์ อ้างว่ามีเขียนไว้ในพระไตรปิฎก