ชาวบ้านในตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง ทนไม่ไหว ถนนชำรุดจนรถพังกันหลายคัน รวบรวมเงินกันออกเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมโดยไม่รอหน่วยงานราชการ

วันที่ 12 เมษายน 2564  ที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้าน ตำบลสระตะเคียนและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ใช้ถนน สายตำบลเสิงสางเชื่อมต่อ อีก 3 ตำบลได้แก่ ตำบลสระตะเคียน ตำบลโนนสมบูรณ์ และตำบลบ้านราษฎร์พัฒนา

ซึ่งถนนเส้นนี้ในแต่ละวันจะมีรถวิ่งผ่านไม่ต่ำกว่า 1,000 คัน ต่อวัน ทั้งรถพยาบาล รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จุดที่ชำรุด ที่เกิดจากน้ำท่วมเมื่อฤดูฝนปีที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ผิวถนนจึงเป็นหลุมเป็นบ่อลึก เมื่อฝนตกมาน้ำขัง รถที่ไม่ชินทางก็จะตกหลุม ทำรถพังเสียหายไปหลายคัน จนชาวบ้านทนไม่ไหวลงขันร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลสระตะเคียน ซ่อมกันเอง เพราะรองบก่อสร้างกันไม่ไหวหากรอนานไปกว่านี้อาจเกิดความเสียหาย

ด้านนายเชน แซ่ลี้ กำนันตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง บอกว่า ในการทำครั้งนี้เป็นการทำลงขันร่วมกับชาวบ้าน เพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวตำบลสระตะเคียนและตำบลใกล้เคียง ในการ ใช้ถนนสัญจรไปมาจะได้สะดวก เพราะว่าหากจะรองบทางราชการ ในการซ่อมบำรุงหรือในการแก้ไขก็น่าจะหลายเดือน เพราะเห็นถนนช่วงนี้พังมาจะเป็นปีแล้ว  ก็เลยใช้การบอกพี่บอกน้อง ในตำบล ลงขันกันในการซ่อมแซม ถนนกันเองในครั้งนี้

นางแม้น เจริญตะคุ ชาวบ้านโคกวัวนอน ต.สระตะเคียน บอกว่า ได้รับความลำบาก บางทีเราต้องวิ่งหลบหลุมและต้องวิ่งหลบรถใหญ่ บางทีรถใหญ่ก็หลบหลุมมาหาเรา  เรากลัวจะเกิดอันตรายในการใช้รถใช้ถนน