"อนุชา" โฆษกรัฐบาล กักตัว 14 วัน หลังนศ.ร่วมรุ่น วปอ. รุ่น 63 ติดเชื้อโควิดรอลุ้นผล

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่เข้าเรียนหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 63  ประกาศกักตัว 14 วัน หลังนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และข้าราชการประจำวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ติดเชื้อโควิด รวม 2 คน  และมีนักศึกษา วปอ. อีก 2 คน กักตัว เนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 

ผู้อำนวยการวิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้ทำหนังสือแจ้งให้ นักศึกษา วปอ. รุ่น 63 ทุกคนไปตรวจหาเชื้อโควิด และขอความร่วมมือ กักตัว 14 วัน ตามมาตรการสาธารณสุข เบื้องต้นนายอนุชา ได้ไปตรวจแล้วเมื่อเช้าแต่ผลการตรวจยังไม่ออก   จึงขอกักตัว 14 วัน เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้

ทั้งนี้ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 285 คน ประกอบด้วยข้าราชการทหาร 94 นาย ข้าราชการตำรวจ 9 นาย ข้าราชการพลเรือน 77 คน พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ 15 คน ภาคเอกชน 15 คน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป 68 คน นักศึกษาจากมิตรประเทศจำนวน 7 นาย จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปฐมนิเทศและภาคการศึกษาหลัก