ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎหมายเก็บภาษี "e-Service" เพิ่มรายได้รัฐปีละ 5 พันล้าน บังคับใช้ 1 ก.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2564 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจกรมสรรพากรจัดเก็บ VAT จากผู้ให้บริการต่างประเทศและแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ให้บริการทางออนไลน์ แก่ผู้ใช้บริการภายในประเทศไทย และมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี สำหรับกฎหมายฉบับดังกล่าว จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย. 2564

ทั้งนี้ กรมสรรพากร ได้อธิบายศัพท์น่ารู้กฎหมาย e-Service ไว้ดังนี้
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ บริการซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างที่ส่งมอบโดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดซึ่งลักษณะของบริการเป็นไปโดยอัตโนมัติในสาระสำคัญ โดยบริการดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้หากปราศจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น หนัง เพลง เกม สติ๊กเกอร์
อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม คือ ตลาด ช่องทาง หรือกระบวนการอื่นใดที่ผู้ใช้บริการหลายราย ใช้ในการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการ เช่น Google Facebook Youtube Line Joox Netflix และอื่น ๆ

ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว จะเป็นผู้ประกอบการต่างประเทศที่ให้บริการดังต่อไปนี้
- บริการดาวน์โหลดหรือเล่นเกม ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ออนไลน์
- บริการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ใน แอปพลิเคชั่นแชท
- บริการสตรีมมิ่ง คือ การรับส่งสัญญาณถ่ายทอดไฟล์มัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ถ่ายทอดสดคอนเสิร์ต เกม รายการต่าง ๆ
- บริการพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น

ขณะที่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตอนนี้กรมสรรพากร อยู่ระหว่างพูดคุยกับผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อจัดทำระบบการจ่ายภาษีให้ง่ายที่สุด พร้อมประเมินว่า จะมีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษีดังกล่าวประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากขณะนี้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก