รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยอมรับว่าเกิดปัญหาในการจ่ายเงินผู้สูงอายุผิดพลาดจริง เบื้องต้นกำลังเร่งแก้ไขเจรจาผ่อนปรนการคืนเงินเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนเรื่องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมตอบทุกเรื่องยืนยันทำทุกอย่างโปร่งใส

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยอมรับว่า มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อนจริง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นปลายทางของการจ่ายเงินจะต้องเร่งดำเนินการตามกฏหมาย แต่ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการลดผลกระทบกับประชาชนให้ได้มากที่สุด เพราะมีบางกรณีที่ไม่พร้อมจะจ่ายเงินคืน ตามกฎหมาย หลังจากการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้แล้วก็จะต้องมีการศึกษาดูข้อกฎหมายว่าจะสามารถปรับปรุงแก้ไข กฎหมายให้สอดคล้องและไม่ให้เกิดปัญหานี้อีกได้อย่างไร

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังเร่งเจรจาเพื่อผ่อนปรนหาวิธีการคืนเงินไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน

พลเอกอนุพงษ์ ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตนเองตกเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าถือเป็นแนวทางปกติของระบอบประชาธิปไตย ที่ระบบรัฐสภาจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาล และเป็นหน้าที่ ที่จะต้องตอบข้อซักถามให้ได้ หากทุกอย่างทำโดยชอบ และโปร่งใส ก็ไม่เกิดปัญหา สามารถชี้แจงได้

เช่นเดียวกับเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่เป็นประเด็นจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ใช่อำนาจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐบาลรวมถึงกรุงเทพมหานคร ก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปจนครบถ้วนทุกประเด็นแล้ว ตนเองมีหน้าที่ชี้แจงก็จะชี้แจงให้ชัดเจนตามข้อสงสัย