การรถไฟฯ ประกาศงดการให้บริการขบวนรถเชิงสังคม ได้แก่ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน จำนวน 57 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หลังสถานการณ์โควิด-19 ทำผู้โดยสารหายวูบ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

การรถไฟฯ จึงต้องปรับการให้บริการเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ ศบค. โดยงดการให้บริการขบวนรถเชิงสังคม ได้แก่ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน จำนวน 57 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป แบ่งเป็นเส้นทางสายเหนือ 13 ขบวน, สายตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ขบวน, สายใต้ 12 ขบวน และ สายตะวันออก 14 ขบวน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการให้บริการการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อย หรือเป็นขบวนรถที่มีความจำเป็นไม่มากต่อประชาชน และไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน โดยการรถไฟฯ ยังมีขบวนรถโดยสารให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนในทุกเส้นทางอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ยังย้ำว่า ในส่วนผู้ที่ยังจำเป็นต้องเดินทางทุกคน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต้องคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าในพื้นที่สถานี, ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง พร้อมกับสแกนไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง

สำหรับขบวนรถเชิงสังคมที่งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

สายเหนือ จำนวน 13 ขบวน

-ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ-นครสวรรค์-กรุงเทพ

-ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ-บ้านตาคลี-กรุงเทพ

-ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ

-ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ

-ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี-พิษณุโลก-ลพบุรี

-ขบวนรถท้องถิ่นที่409 อยุธยา-ลพบุรี

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 ขบวน

-ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ-สุรินทร์-กรุงเทพ

-ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417/416 นครราชสีมา-อุดรธานี-นครราชสีมา

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา-อุบลราชธานี-ลำชี

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี-สำโรงทาบ-นครราชสีมา

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา-อุบลราชธานี-นครราชสีมา

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 437/438 ชุมทางแก่งคอย-ลำนารายณ์-ชุมทางแก่งคอย

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่ -ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ จำนวน 12 ขบวน

-ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี

-ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี-น้ำตก-ธนบุรี

-ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ-หัวหิน-กรุงเทพ

-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 นครศรีธรรมราช-ยะลา-นครศรีธรรมราช

-ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก-น้ำตก-ชุมทางหนองปลาดุก

-ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี

สายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน

-ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ

-ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ

-ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ

-ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ

-ขบวนรถชานเมืองที่ 367/368 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ

-ขบวนรถชานเมืองที่ 379/380 กรุงเทพ-หัวตะเข้-กรุงเทพ

-ขบวนรถชานเมืองที่ 389/390 กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ