จังหวัดพัทลุง นำยังท่วมหนัก หลังน้ำป่าไหลหลากลงมาต่อเนื่อง บางจุดท่วมเกือบมิดหลังคา ต้องเร่งอพยพชาวบ้านต่อเนื่อง

ที่จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง ยังเดือดร้อนอย่างหนัก โดยมีการอพยพชาวบ้านแล้ว 80 ครอบครัวไปยังศูนย์อพยพชั่วคราว โรงเรียน และค่าย ตชด. โดยเช้าวันนี้ ยังมีอีกระดับน้ำป่าได้หลากลงมาท่วมสูงกว่าเมื่อวาน บางหลังน้ำท่วมเกือบจมหลังคา ทำให้ต้องเร่งอพยพออกเพื่อความปลอดภัย

ขณะที่เส้นทางสายหลักเพชรเกษมหาดใหญ่ พัทลุง ท้องที่บ้านโคกยา รอยต่อระหว่า อ.เขาชัยสน กับ อ.บางแก้ว น้ำท่วมผิวทางจราจรตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวาน เป็นทางยาวกว่า 500 เมตร ล่าสุด ระดับน้ำลดมา 5 ซม. แต่รถเล็กยังต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนโรงเรียนทุกแห่งวันนี้ยังไม่เปิดการเรียนการสอน และยังปิดต่ออีก1 วัน เพราะหวั่นนักเรียนจะไม่ปลอดภัย

ส่วนที่ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช น้ำป่าได้ไหลหลากอย่างรุนแรงจากธารน้ำตกอ้ายเขียว เข้าท่วมบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่รับน้ำในพื้นที่ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา และต.อินคีรี อ.พรหมคีรี ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่วนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช หลายชุมชนเชื่อมต่อระหว่างถนนศรีปราชญ์ ถนนพัฒนาการคูขวาง ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร รถไม่สามารถสัญจรได้

ส่วนในพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง น้ำป่าหลากเข้าท่วมเขตเทศบาลทุ่งสง ทั้งเมืองถูกน้ำท่วมสูง ส่งผลให้โรงเรียนประถม และมัธยมใน อ.เมือง ทุ่งสง ลานสกา และชะอวด ทยอยประกาศปิดเรียนอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่สามารถเดินทางได้

ขณะที่แม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นที่รองรับน้ำจากจังหวัดยะลา และน้ำจากภูเขาไหล่สู่แม่น้ำ ทำให้มีระดับน้ำในแม่น้ำมากขึ้น ส่งผลทำให้พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำปัตตานี โดยเฉพาะเขต อ.เมืองปัตตานี ซึ่งเป็นปลายน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเล น้ำได้เอ่อล้นและเข้าท่วมในพื้นที่ ต.บาราเฮาะ และ ต.ปะกาฮารัง จ.ปัตตานี

โดยเฉพาะ พื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 ต.ปะกาฮารัง ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ น้ำในแม่น้ำได้เอ่อล้นเข้าบ้านเรือน ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 10 ซม. ทำให้บ้านที่ติดกับริมแม่น้ำในหมู่บ้านดังกล่าวเดือดร้อน และฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ทกให้ท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งอ้อย และที่นาประมาณ 500 ไร่

น้ำป่าหลากซ้ำท่วมเมืองพัทลุง เร่งอพยพผู้ประสบภัย