ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยชาวนาลดต้นทุนการผลิต สูงสุดครัวเรือนละ 10,000 บาท

(1 ธ.ค. 2563) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563/64 ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินกว่า 28,000 ล้านบาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงแล้วในวันนี้ (1 ธ.ค. 63) จำนวนกว่า 400,000 ครัวเรือน จำนวนเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และผ่านบริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้ว