ด่วน! ครม. ไฟเขียวต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รอบที่ 8 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64

(23 พ.ย. 2563) มีรายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ประกาศขยายเวลาการบังคับใช้
พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เสนอ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2564 เพื่อควบคุมมาตรการทางสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีการเดินทางจำนวนมาก