เปิดแล้ว! "คนละครึ่ง" รัฐช่วยจ่าย 50% เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก

(16 ต.ค. 2563) โครงการ "คนละครึ่ง" ซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท/คน หรือ 3,000 บาท ตลอดโครงการ โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปแล้ว

แต่ล่าสุดในวันนี้ ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นวันแรกตั้งแต่เวลา 06:00 - 23:00 น. ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com โดยมีเงื่อนไขลงทะเบียนคือ
1.มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
4.จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

สำหรับการใช้จ่ายเงินนั้น จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. ผู้ได้รับสิทธิจะต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก