กระทรวงศึกษาธิการ นำนวัตกรรม ที่ผลิตโดยกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา จากโครงการขับเคลื่อนอาชีวศึกษายกกําลังสอง "สู่มิติใหม่อาชีวศึกษาไทย" เพื่อยกระดับศักยภาพกําลังคนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ แรงงานของประเทศ

อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรนขนาดใหญ่ ที่คุณผู้ชมอยู่เห็นนี้ เป็นเครื่องมือในการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งใช้หว่านเมล็ดพืช ปุ๋ย หรือฉีดพ่นสารเคมี เพื่อลดแรงงานคน โดยโดรน 1 ตัว สามารถทดแทนแรงงานคนได้ถึง 10 คน

นอกจากนั้น ยังมีแปลงพืช ที่ดัดแปลงขึ้นมา ให้สามารถพืชเติบโตได้วนเวลากลางคืน ด้วยการติดตั้งไฟแอลอีดี ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนอาชีวศึกษาเช่นกัน

ส่วนวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม สามารถควบคุมการใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในทางการแพทย์ จนเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถาบันอาชีวศึกษา ต้อง “ปลดล็อก” เพราะการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ไม่ตอบโจทย์การทํางาน และความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ

ก.ศึกษาธิการยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ