ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผย ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเรื่องมีการจัดตั้งจังหวัดในประเทศไทย เพิ่มเป็น 83 จังหวัด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันจังหวัดในประเทศไทยยังคงมีจำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด

กรณีจากข้อความชวนเชื่อที่ระบุว่ามีการจัดตั้งจังหวัดในประเทศไทย เพิ่มเป็น 83 จังหวัด ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใด และเป็นการแชร์ข่าวที่เคยเป็นข่าวปลอมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แล้ว

ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเผยแพร่ข่าวปลอมลักษณะนี้เพิ่มขึ้นทุกปี โดยขณะนี้ทางการหน่วยงานภาครัฐฯ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งเพิ่มจังหวัดในประเทศไทย ปัจจุบันจังหวัดในประเทศไทยยังคงมีจำนวนทั้งสิ้น 76 จังหวัด

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ