คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล บรรณาธิการฝ่ายข่าว ช่อง 8 นำทีมดาราและผู้ประกาศข่าว คุยข่าวเช้า และข่าวเด่นช่อง 8 นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับหน่วยงานการกุศลที่ยังขาดแคลนเพื่อแบ่งปันความสุขต่อ

กับโครงการ “ข่าวช่อง 8 ปันด้วยใจ ให้ด้วยรัก” ในช่วงภัยโควิด-19 โดยมี คุณพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ รับมอบ พร้อมด้วย จิระ ด่านบวรเกียรติ, โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ,  ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์, อรจิรา แก้วสว่าง, วิยดา พีรรัฐกุล, สถาพร ริยะป่า และ บุญญิตา งามศัพพศิลป์ ไปเมื่อวันก่อน