ตอนนี้มีการผ่อนปรนให้ผู้โดยสารสายการบินในประเทศที่มีความจำเป็นสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้แล้ว ตอนนี้มี 4 สายการบิน ที่เริ่มให้บริการเส้นทางการบินในประเทศ โดยให้บริการที่สนามบิน 14 แห่ง มีที่ไหนบ้างมาดูกัน...

สนามบิน 14 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานลำปาง แม่สอด พิษณุโลก บุรีรัมย์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และกระบี่ แต่ต้องมีมาตรการปลอดภัยจากโควิด-19 อย่างเข้มงวด

คัดกรองบุคคลที่มาใช้บริการท่าอากาศยาน ต้องใส่หน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิร่างกาย หากไม่ปฏิบัติตาม หรือ วัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส จะปฏิเสธการให้บริการและไม่ให้เดินทาง

- ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อาทิ จุดรอรับกระเป๋าสัมภาระจุดตรวจบัตรโดยสาร ที่นั่งรอ ให้มีระะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

- ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทางหรือแบบฟอร์มของสาธารณสุขจังหวัด เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง

- ติดแผ่นใสกั้นที่เคาน์เตอร์ระหว่างเจ้าหน้าที่ เพื่อเว้นระยะห่าง

- พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสัมภาระผู้โดยสารก่อนรับกระเป๋าทุกเที่ยวบิน

- เจ้าหน้าที่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา เลี่ยงการสัมผัสกับผู้โดยสาร

- ตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ

- อนุญาตให้จำหน่ายอาหารภายในท่าอากาศยาน แต่ไม่ให้นั่งในร้าน และกำหนดจุดยืนรอรับอาหารให้มีระยะห่างตามที่กำหนด

- จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นอาคาร ห้องน้ำ รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได ลิฟต์ อุปกรณ์สำหรับให้บริการ และอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ทุกชั่วโมง หรือหลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบิน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารที่พักผู้โดยสารทุกสัปดาห์

รู้ทันโควิด...เดินทางโดยเครื่องบินปลอดภัยไร้โควิด