ไปดูตัวอย่างชุมชนที่สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ที่บ้านเอื้ออาทร ลาดหลุมแก้ว 2 ปทุมธานี ชาวบ้านมีวิธีอย่างไร มาดูกัน

ชุมชนแห่งนี้ มีการการสร้างวัคซีนใจให้ชาวบ้านโดย ใช้หลัก 4 สร้าง 2 ใช้ คือ

4 สร้าง คือ

“ชุมชนต้องสงบ” เช่นหากมีคนกลับมาจากประเทศเสี่ยง อย่าตื่นตระหนก แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ไปคัดกรอง ขอชื่อ เบอร์โทร .สอบถามอาการทุกวัน ให้แยกการกิน การนอน ระหว่างกักตัว

“ชุมชนต้องปลอดภัย” เริ่มจากบ้านตัวเองให้ช่วยกันดูแล เวลาเข้าชุมชนให้มีหน้ากาก แจกหน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์ทุกครัวเรือน มีน้ำยาฆ่าเชื้อเก็บไว้ที่ศูนย์กลางและให้เอาขวดมากรอกใส่

มีเสียงตามสายให้ความรู้ มีที่วัดไข้ มีแผ่นพับ มีสติกเกอร์ว่าบ้านนี้ได้ผ่านการคัดกรองแล้ว

ส่วนตลาด กั้นให้เข้าออกทางเดียว ถ้าไม่ใส่หน้ากาก ห้ามเข้าเด็ดขาด

“ชุมชนต้องมีความหวัง” เช่น มีอาสาสมัครมาช่วยกันทำหน้ากากผ้า

“ชุมชนต้องไม่ตีตรา” คือ อย่ารังเกียจคนที่มาจากประเทศเสี่ยง เพื่อนบ้านคอยช่วยเหลือกันในชุมชน

2 ใช้ คือ

“ใช้ศักยภาพคนในชุมชน” เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้านและอสม. ออกให้ความรู้ชุมชน และทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

“ใช้สายสัมพันธ์ในชุมชน” ก็คือการพูดคุย ให้ความรัก ความสามัคครี และให้กำลังใจกัน

แต่ที่สำคัญ คือ ทุกคนต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะครับ

รู้ทันโควิด เกาะติดจอช่อง 8 เราจะร่วมสู้โควิดไปด้วยกัน

รู้ทันโควิด...ชุมชนเมืองป้องกัน โควิด-19