ห้องน้ำสาธารณะ เราต้องใช้ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เรามีวิธีมาฝากกัน

องค์การอนามัยโลกระบุว่า โควิด-19 เป็นเชื้อโรคอีกชนิดที่ตรวจพบได้ในอุจจาระ และกระจายได้ตามจุดต่าง ๆ ของห้องน้ำผ่านการกดชำระล้าง และปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัส ดังนั้นการเข้าห้องน้ำสาธารณะ เราต้องใส่หน้ากาก ปิดปาก จมูก แต่ต้องระวังดวงตาด้วย ล้างมือบ่อยๆ เพราะเราต้องจับลูกบิดประตู อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ หากเป็นไปได้สำหรับผู้หญิงควรจะเช็ดทำความสะอาดที่รองนั่ง ก่อนนั่งลงไป คนดูแลห้องน้ำสาธารณะ ควรจัดให้มีกระดาษทิชชูมือแบบทิ้ง ไม่ใช้ผ้าเช็ดมือรวม และทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบ่อยๆ

สำหรับห้องน้ำที่เป็นชักโครก จะทำให้เกิดละอองฝอยขนาดจิ๋วที่เข้าทางการหายใจได้ จึงต้องปิดฝาชักโครกก่อนกดนะครับ รวมถึงห้องน้ำที่บ้านด้วย
ห้องน้ำสาธาธารณะไม่เพียงแต่ต้องระวังโควิด-19 ยังมีอีกหลายเชื้อโรค จึงต้องรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด

รู้ทันโควิด...การใช้ห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดโควิด-19