เปิดข้อมูล 8 กลุ่มอาชีพ ลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาท ผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่ง ทั้งกลุ่มรับจ้างทั่วไป กลุ่มค้า ขับรถรับจ้าง กลุ่มผู้ค้าสลาก

นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระบวนการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ล่าสุดลงทะเบียนแล้วกว่า 24.8 ล้านคน ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น

การประกาศผู้ได้รับสิทธิ์วันที่ 8 เมษายน เป็นวันแรกครบ 7 วันทำการ ข้อมูลจะทยอยออกมา ผู้ที่ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือจะทยอยได้ในวันถัดไป เพราะแต่ละคนมีการตรวจสอบคัดกรองไม่เท่ากัน บางคนตรวจสอบง่าย บางคนยาก

ดังนั้น คนที่ไม่ได้เงินเมื่อวานนี้ ไม่ได้หมายความว่า จะไม่ได้ ครั้งนี้ประกาศแค่คนที่ผ่านเกณฑ์ในช่วงวันที่ 8-10 เมษายน 2563

จากข้อมูลผู้มาลงทะเบียนกว่า 24.8 ล้านคน สามารถแยกกลุ่ม

1.กลุ่มรับจ้างทั่วไปลงทะเบียน 11.7 ล้านคน ผ่านเกณฑ์แล้ว 4 แสนคน

2.กลุ่มค้าลงทะเบียน 6.3 ล้านคน ผ่านเกณฑ์ 6 แสนคน

3.กลุ่มที่มีนายจ้างลงทะเบียน 1.9 ล้านคน ผ่านเกณฑ์ 4 แสนคน

4.ขับรถรับจ้าง ลงทะเบียน 3 แสนคน ผ่านเกณฑ์ 1 แสนคน

5.กลุ่มผู้ค้าสลาก ลงทะเบียน 2 แสนคน ผ่าน 2 หมื่นคน

6.มัคคุเทศก์ ลงทะเบียน 3 หมื่นคน ผ่านแล้ว 1 หมื่นคน

7.อาชีพอิสระอื่นๆ ลง 1.7 ล้านคน ผ่าน 1 แสนคน

8.กลุ่มที่ไม่เข้าข่ายช่วยเหลือ แต่มาลงทะเบียนมาก เช่น อาชีพอิสระบางประเภท อาทิ ค้าขายออนไลน์ รับจ้าง แรงงานก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์ โดยเฉพาะค้าขายออนไลน์ พบว่ามาลงทะเบียน 2.1 ล้านคน ไม่ผ่านเกณฑ์เลยแม้แต่รายเดียว เนื่องจากรัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการ ค้าขายที่ไม่ดีมาจากผลกระทบเศรษฐกิจไม่ดี มากกว่าโควิด