ทนายรณณรงค์ ร้องนายกฯให้สั่งธนาคารพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมขอให้ช่วยลูกจ้างธุรกิจท่องเที่ยวที่ประกันสังคมไม่จ่าย หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

(2 เม.ย. 2563) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความ และประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือศบค. ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

โดยนายรณรงค์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกคำสั่งห้ามธนาคารหรือสถาบันการเงินในประเทศรับชำระหนี้ช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทุกวงเงินสินเชื่อโดยไม่มีเงื่อนไข หากฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีกับธนาคารอย่างจริงจัง เพื่อลดภาระของประชาชนในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน

นอกจากนี้ ยังขอให้มีคำสั่งให้กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม เปิดช่องให้ผู้ว่างงานจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ลูกจ้างภาคธุรกิจท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่น ๆ เข้ารับสิทธิ์จากการว่างงานจากประกันสังคม โดยใช้เงื่อนไขเดียวกับมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้นับผลกระทบอื่น ๆ ตามที่กระทรวงการคลัง เยียวยาในมาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน" เนื่องจากผู้ว่างงานเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเดียวกัน และปัจจุบันประกันสังคม ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือหากว่างงานจากกิจการที่รัฐไม่ได้สั่งปิด ทำให้ไม่สามารถรับเงินจากประกันสังคมและกระทรวงการคลัง