เมืองกรุงฝุ่นฟุ้ง! กรมควบคุมมลพิษ เผยวันนี้ฝุ่นเพิ่มมากขึ้น แนะประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรมควบคุมมลพิษ เผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดจำนวน 47 สถานี วัดค่าได้ 26 – 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับเมื่อวาน พบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 7 พื้นที่ (พื้นที่สีส้ม) ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดทำกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ