ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยาวราช ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน ท่ามกลางเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึกก้อง

วานนี้ เวลา 17.35น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรไทยเชื้อสายจีน ย่านเยาวราช และทรงเปิดนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ชาวจีนได้อาศัยใต้ร่มพระบารมีบนแผ่นดินสยาม

ระหว่างเส้นทางพระดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ ทักทายพสกนิกรอย่างมิถือพระองค์ สร้างความปลื้มปีติให้แก่พสกนิกรที่มารอเฝ้าฯรับเสด็จยิ่งนัก และต่างปลาบปลื้มที่ได้ชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิด พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ตลอดเส้นทางเสด็จพระดำเนิน

โดยตลอดเส้นทาง ได้มีป้ายผ้าแสดงความข้อความ ทรงพระเจริญ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร

ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมัยดำรงพระอิสริยยศเป็น "มกุฎราชกุมาร" เคยเสด็จ ฯ มาที่เยาวราชเป็นการส่วนพระองค์ จึงมีการนำเสนอภาพหาชมยาก ผ่านการแสดงกราฟิกวิดีทัศน์ ความยาว 8 นาทีด้วย

การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เยาวราชครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ 70 ปี ที่พระมหากษัตริย์ แห่งราชอาณาจักรไทยได้เสด็จฯมาเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายจีน

สำหรับงานเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น.วานนี้ มีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ 10 ริ้วขบวน นำโดยริ้วขบวนที่ 1 เถลิงถวัลยราชสดุดีเป็นขบวนแห่เชิดสิงโตอวยพร จำนวน 68 หัว ตามด้วยริ้วขบวนของสมาคมจีนต่างๆ จนถึงริ้วขบวนที่ 9 เป็นการแสดงเชิดมังกรทองยาว 108 เมตร และริ้วขบวนที่ 10 เป็นการแสดงเอ็งกอ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยาวราช ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน