กกต.ชี้ "ธนาธร" ให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน เข้าข่ายผิดกฏหมายพรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ มติที่ประชุม กกต. มีมติเอกฉันท์ ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาสำนวนการสืบสวน กรณี มีผู้กล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน ให้พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาท ต่อพรรคการเมืองต่อปีเพื่อให้การพิจารณาปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เนื่องจาก ในชั้นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งได้เคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว

แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ทำให้ กรรมการ กกต. จึงมีมติเรียกซ้ำอีกครั้ง