เข้าเทศกาลกินเจ ทำให้ผักและผลไม้กำลังขยับราคาขึ้นสูงตามความต้องการของผู้บริโภค ขณะเดียวกัน หน่วยงานต่างๆก็ออกมาเตือนเกี่ยวกับการเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม้ เนื่องจากมีสารพิษตกค้าง

ผักและผลไม้ เป็นวัตถุดิบหลักใน อาหารเจ ซึี่งในอีกมุมหนึ่งที่พบคือต้นทางของผักเหล่านี้ต้องผ่านสารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช และศัตรูพืช มากน้อยต่างกัน

ทีมข่าวช่อง 8 ลงพื้นที่แปลงผักในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการปลูกผักส่งซุปเปอร์มาเก็ต เกษตรกรรายนี้บอกว่า ตัวเขาและเกษตรกรจำนวนหนึ่งปลูกผักตัดขายให้ห้างสรรพสินค้า และส่งออกต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่าเป็นการ ปลูกผักปลอดภัย คือ ผักที่ถูกจัดให้อยู่ในมาตรฐาน แม้จะใช้สารเคมีแต่ก็อยู่ในปริมาณเล็กน้อย เนื่องจากการปลูกผักปลอดภัยมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมีเช่นกัน แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ก่อนการตัดผักขายแพ็คขาย

ขณะที่ อธิบดีกรมอนามัยมองว่า แม้จะเป็นผักปลอดสารพิษ หรือ ผักปลอดภัยด็ตาม แต่เมื่อเลือกซื้อมาแล้วควรล้างผักด้วยน้ำสะอาด จะช่วยลดสารพิษตกค้างได้ ร้อยละ 23 ถึงร้อยละ63 และถ้าใช้น้ำส้มสายชูแช่ผักก่อนล้างจะ ช่วยลดสารพิษตกค้างได้ถึงร้อยละ60ถึงร้อยละ84 แต่ถ้าแช่เบคกิ้งโซดา หรือผงฟูจะลดสารพิษตกค้างได้มากถึงร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 95 

เตือน กินผักเทศกาลเจเสี่ยงสารพิษตกค้าง