กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดปฎิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน หลังพบจับกุมผู้ต้องหาบุกรุกทนายทุนรุกป่า กว่า 6 หมื่นไร่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดปฎิบัติการดำเนินการทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนทั่วทั้งประเทศตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน จับกุมผู้ต้องหา 451 คน ดำเนินคดีแล้ว 1,276 คดี เนื้อที่ประมาณ 52,000 ไร่ ผู้ต้องหา 451 คน

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจปลูกต้นไม้ในพื้นที่เสื่อมโทรม จำนวน 10 ล้านต้น

ซึ่งปัจจุบันพบว่า ป่าชายเลนใน 24 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ถูกในทุนรุกป่า กว่า 60,000 ไร่ โดยหลังจากนี้จะเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์ให้คนในพื้นที่ใช้ประโยชน์อย่างยังยืน

เปิดปฎิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลน 24 จังหวัดทั่วประเทศ