ชาวนาชัยนาท เห็นด้วยกับโครงการประกันราคาข้าว ขอให้รัฐบาลอนุมัติโครงการนี้โดยเร็ว หลังประสบปัญหาราคาข้าวต่ำกว่าทุน

นายอนุชา นาคาศัย ส.ส.เขต1 และนายมณเทียร สงฆ์ประชา สส.เขต2 จ.ชัยนาทได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวนา ที่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก และได้แจ้งกับชาวนาว่าทางภาครัฐเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอนุมัติโครงการประกันราคาข้าวเปลือก ข้าวขาว ในราคาตันละ 1 หมื่นบาท เพื่อช่วยแก้ปัญหาการแบกภาระขาดทุน และปัญหาความยากจนของชาวนา ซึ่งเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศนั้น

ล่าสุดมีเสียงสะท้อนตอบรับจากชาวนาในพื้นที่ว่า รู้สึกดีและมีความหวังจากกระแสข่าวดังกล่าว แต่ก็ยังไม่เชื่ออย่างสนิทใจนัก เพราะคณะรัฐมนตรียังไม่มีมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ แต่ก็อยากให้เรื่องนี้เป็นมติ ครม.โดยเร็ว เพราะปัจจุบันชาวนาไทยต้องตนแบกรับภาระต้นทุนที่สูงถึงไร่ละเกือบ 6 พันบาท แต่ผลผลิตที่ได้ไม่ถึงตันต่อไร่ ซ้ำร้ายราคารับซื้อข้าวเปลือกในปัจจุบันก็อยู่ที่ 6,300-6,500 บาท ต่อตัน เท่านั้น จึงอยากให้การประกันราคา 1 หมื่นบาทต่อตันมีออกมาเพื่อช่วยชาวนาจริงๆ ไม่ใช่เพียงสร้างกระแสหาเสียงให้รัฐบาลเท่านั้น