บริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน ส่งกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกและการเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของนายกำพล วัชรพล

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด มหาชน ส่งกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 39 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

จากการเสนอของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้ประกาศการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในปี 2561-2562 จำนวน 48 รายการ ทั้งนี้ได้รวมบุคคลสำคัญของประเทศไทยไว้ด้วย คือ การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของนายกำพล วัชรพล

ทั้งนี้ นายกำพล วัชรพล เป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการสดุดี จากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในการประชุมใหญ่ของยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ.2560 ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารมวลชน ซึ่งวันที่27 ธันวาคมของปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาลของท่าน